FANDOM


Arystoteles (ur. 384p.n.e., zm. 7 marca 322p.n.e.) - Był twórcą opozycyjnego do platonizmu i równie spójnego systemu filozoficznego, który bardzo silnie oddziałał na filozofię i naukę europejską. Zapoczątkował nurt filozoficzny nazywany arystotelizmem, który miał wiele postaci w różnych epokach.
Aristotle obscured & debunked head of the hellenistic Gironde