FANDOM


Hegemonium – termin pochodzący z języka greckiego, który w starożytnej Grecji oznaczał przywództwo jednego państwa nad innymi, które poddają się jego kierownictwu. Hegemonia była związana z rywalizacją dwóch najsilniejszych państw-miast: Aten (Związek Morski) i Sparty (Związek Peloponeski) oraz okresowo Teb (Związek Beocki). Później terminem tym zaczęto określać hellenistyczny twór, stworzony przez Aleksandra Wielkiego, który stał się dominującym mocarstwem ówczesnego świata. Współcześnie termin ten uważany jest za równoznaczny z łacińskim imperium.